Stichting tot Hulpverlening

der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Aankondigingen

Er zijn op dit moment geen aankondigingen

Stichting Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid richt zich op de pastorale begeleiding van gemeenteleden met problemen van psychische aard in de gemeenten in deze regio. Het gaat hierbij om mensen die opgenomen zijn in instellingen. De stichting heeft een pastoraal werker, ouderling G. van Veldhuisen, in dienst, die deze begeleiding verleent.

De hulp van de pastoraal werker kan (alleen) worden ingeroepen door de kerkenraden. Er is een mogelijkheid om bij uitzondering gebruik te maken van zijn expertise voor (doop)leden uit de gemeenten die niet in een instelling zijn opgenomen.

Verder richt de stichting zich op informatieverstrekking aan kerkenraden en gemeenteleden om de kwaliteit van de (pastorale) begeleiding van deze gemeenteleden te bevorderen. In 2010 verschenen van de hand van Van Veldhuisen in De Saambinder enkele artikelen rond psychische nood in de de gemeente die een beeld geven van het werk van de pastoraal werker. Ze kunnen hier worden ingezien:

  1. Op bezoek in de psychiatrische kliniek... >>link
  2. Psychische nood in de gemeente >>link
  3. Omzien naar elkaar >>link

Tevens worden er gerubriceerde artikelen over specifieke onderwerpen aangeboden, zie verder onder Publicaties - Artikelen.


 


© 2021 Stichting tot Hulpverlening der Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid

Realisatie: B-boom webhosting & webdesign